Projekt „Nowoczesna kadra – przedsiębiorczy uczeń w Rudzie Śląskiej” skierowany jest do grupy 75 uczniów i uczennic naszej szkoły uczących się zawodów technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy (reklamy), technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej (organizacji turystyki) oraz 11 nauczycieli kształcenia zawodowego.

Jest on odpowiedzią na diagnozę potrzeb przeprowadzoną w X 2019 w szkole i zakłada organizację doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży uczniowskich oraz kursów zawodowych dla uczniów.

Ponadto nauczyciele uzyskają możliwość podniesienia swoich kompetencji poprzez udział w studiach podyplomowych i/lub kursach doskonalących.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości edukacji w szkole poprzez:

  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu,
  • podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia,
  • rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  • rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego.

 

Pliki do pobrania:

 

Cele projektu:

Atuty projektu "Nowoczesna kadra – przedsiębiorczy uczeń w Rudzie Śląskiej"