Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z poradnictwa z zakresu narkomanii w każdy wtorek od godz. 16.00 do 18.00 w siedzibie Działu Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Markowej 22 w Rudzie Śląskiej.

Kontakt telefoniczny: 508-359-438; (32) 244-03-00 wew. 320, 374

Poradnictwo z zakresu narkomanii zajmuje się między innymi udzielaniem informacji i wsparcia osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem, ich rodzinom oraz przedstawicielom różnych instytucji z terenu miasta Ruda Śląska zainteresowanym uzyskaniem wiedzy na temat uzależnienia od środków psychoaktywnych.

Oferta skierowana jest do wszystkich mieszkańców miasta.