Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

           1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

 1 września 2022

 

2 Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2022
3 Ferie zimowe:  16 -29 styczeń 2023
4 Wiosenna przerwa świąteczna  16 -11 kwietnia  2023
5 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych  kl. IV  28 kwietnia 2023

 

6 Egzamin maturalny

część pisemna

……………………………………….

część ustna

…………………………………….

Egzamin maturalny – termin dodatkowy

część pisemna

……………………………………….

część ustna

………………………………………

Egzamin maturalny- poprawkowy

część pisemna

………………………………………

część ustna

 

 4-23 maj 2023

…………………………………………….

 10-23 maja 2023

……………………………………………..

 

                                                                                        1-19 czerwca 2023

 ……………………………………………

 5 -7 czerwca 2023

 …………………………………………..

 

 22 sierpnia 2023

…………………………………………….

 21 sierpnia 2023

7 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg  podstawy programowej 2019  klasy IV technikum

etap pisemny

…………………………………..

etap praktyczny

 

 

 

 10 styczeń 2023

……………………………………………………………………..

 9 styczeń 2023 ( kl. IV AG,IVEG, IV HG)

 

 18 styczeń 2023 (kl. IV RG)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg  podstawy programowej 2019  klasy IV technikum

 Termin dodatkowy

etap pisemny

…………………………………..

etap praktyczny

 

 

 

 30 stycznia 2023

 

……………………………

 31 stycznia 2023

8 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  wg  podstawy programowej 2019  klasy III technikum

·        etap pisemny

…………………………………..

·       etap praktyczny

 

 

 2 czerwca 2023

 ………………………………………..

 1 czerwca 2023 (kl. III A,III E)

 6 czerwca 2023 (kl. III H)

 12 czerwca 2023 ( KL III B, III R)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg  podstawy programowej 2019  klasy III technikum

 Termin dodatkowy

etap pisemny

…………………………………..

etap praktyczny

 

 

 

 

 28 czerwca 2023

 ……………………………

 29 czerwca 2023

9  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  23 czerwca 2023

 

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 USTALONE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia  11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego, § 5 ust.1 (Dz. U. z 2017 r.,poz.1603 ze zm.  ) po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, samorząd uczniowski i radę rodziców ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

 

Typ szkoły  Egzaminy maturalne i  zawodowe Dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia opiekę)
 Technikum nr 2  10 stycznia 2023

 4, 5, 8 maj   2023

 2  czerwca 2023

 31 października 2022

 2 maj 2023

 9 czerwca 2023

 

Ruda Śląska 30.08.2022 r.