Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1.

 

 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021

 

2.  Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021
3.  Ferie zimowe: 14 -27 luty 2022
4.  Wiosenna przerwa świąteczna 14 -19 kwietnia  2022
5.  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych  kl. IV 29 kwietnia 2022

 

6.  Egzamin maturalny

·        część pisemna

…………………………………………………………

Egzamin maturalny -termin dodatkowy

·        część pisemna

 

…………………………………………………………

Egzamin maturalny- poprawkowy

·        część pisemna

 

 

4-20 maja 2022

……………………………………………

 

1– 14 czerwca  2022

 

…………………………………………..

 

23 sierpnia 2022   godz. 9.00

 

7.  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie :

 wg  podstawy programowej 2019    klasy III technikum

·        etap pisemny

 

·       etap praktyczny

 

 

 

 

 

 

 3, 6 czerwca 2022

 

 1 czerwca 2022 ( kl. A,E )

 10 czerwca 2022 ( kl. R )

 10 czerwca 2022 ( kl. B)

 6-8 czerwca 2022  ( kl. H,C )

8.

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie :

 wg  podstawy programowej 2017       klasy IV technikum

·        etap pisemny

·       etap praktyczny

 

 

 

 

 

 11 stycznia 2022

 10 stycznia 2022   ( kl. A,E,H,),

 14 stycznia 2022   ( kl. R)

 18 stycznia 2022   ( kl. B)

9.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  24 czerwca 2022

                                                                           

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 USTALONE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia  11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego, § 5 ust.1 (Dz. U. z 2017 r.,poz.1603 ze zm.  ) po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, samorząd uczniowski i radę rodziców ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

 

Typ szkoły  Egzaminy maturalne i  zawodowe Dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia opiekę)
Technikum nr 2  4, 5, 6 maj   2022

 11 stycznia 2022

 3, 6  czerwca 2022

 

 12 listopada 2021

 7 stycznia 2022

 2 maja 2022

 17 czerwca 2022

 Branżowa Szkoła  I stopnia nr 2  3, 6 czerwca 2022  12 listopada 2021

 7 stycznia 2022

 2 maja 2022

 17 czerwca 2022

 

Ruda Śląska 14.09.2021 r.