Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023
3. Ferie zimowe: 29 styczeń – 11 luty 2024
4. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca -2 kwietnia  2024
5. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych kl. V 26 kwietnia 2024
6.  

Egzamin maturalny

część pisemna 7-24 maj 2024
część ustna 11-25 maja 2024
 

Egzamin maturalny – termin dodatkowy

część pisemna 3-17 czerwca 2024
część ustna 10 -12 czerwca 2024
 

Egzamin maturalny- poprawkowy

część pisemna 20 sierpnia 2024
część ustna 21 sierpnia 2024
7.  

Egzamin zawodowy wg  podstawy programowej 2019  klasy V technikum

etap pisemny 12 styczeń 2024
etap praktyczny 9 styczeń 2024 ( kl. IV A, IVE, IV H)

19 styczeń 2024 (kl. IV B, IVR)

 

Egzamin zawodowy wg  podstawy programowej 2019  klasy V technikum

 Termin dodatkowy

etap pisemny 29 stycznia 2024
etap praktyczny 30 stycznia 2024
8.  

Egzamin zawodowy   wg  podstawy programowej 2019  klasy III technikum

etap pisemny 7, 10 czerwca 2024
etap praktyczny 3 czerwca 2024 (kl. III A,III E)

 

11 czerwca 2024 ( KL III B, III R)

 

12 czerwca 2024 (kl. III H)

 

Egzamin zawodowy wg  podstawy programowej 2019  klasy III technikum

 Termin dodatkowy

etap pisemny 27 czerwca 2024
etap praktyczny 28 czerwca 2024
9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024