Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019  

2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019
3 Ferie zimowe: 13 -26 stycznia 2020
4 Wiosenna przerwa świąteczna 9 -14 kwietnia 2020
5 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych  kl. IV 24 kwietnia 2020
6

   Egzamin maturalny:

  • część ustna
  • część pisemna

Egzamin maturalny-termin dodatkowy

  • część ustna
  • część pisemna

Egzamin maturalny-poprawkowy

  • część pisemna
  • część ustna

 

4-22 maja 2020

 

 

1– 19 czerwca  2020

 

 

 

 25 sierpnia 2020   godz. 9.00

24-25 sierpnia 2020

 

7.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie :

 wg  podstawy programowej 2017
klasy III technikum

  • etap pisemny
  • etap praktyczny

23 czerwca 2020

22 czerwca 2020 ( kl. A,E )

25 czerwca 2020 ( kl. B)

 30 czerwca-1lipca 2020

( kl. H,F )

8.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie :

 wg  podstawy programowej 2012
klasy IV technikum

  • etap pisemny
  • etap praktyczny

 

 10 stycznia 2020

  9 stycznia 2020   ( kl. A,E,H,F),

13 styczeń 2020   ( kl. M )

14 stycznia 2020   ( kl. R)

17 stycznia 2020   ( kl. B)

9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020

 

 

 

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 USTALONE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia  11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego, § 5 ust.1 (Dz. U. z 2017 r.,poz.1603  ) po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, samorząd uczniowski i radę rodziców ustalam dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

Typ szkoły

Egzaminy maturalne i zawodowe

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia opiekę)

 Technikum nr 2

 10 stycznia     2020

4, 5, 6 maja    2020

23 czerwca     2020

2,3 stycznia 2020

12 czerwca 2020

 Branżowa Szkoła I stopnia nr 2   2,3 stycznia 2020

12 czerwca 2020

 

 Ruda Śląska 12.09.2019 r.