Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  1 września 2020
2 Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2020
3 Ferie zimowe:   1 -14 lutego 2021

 4 – 17 stycznia 2021

4 Wiosenna przerwa świąteczna  1 -6 kwietnia 2021
5 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych  kl. IV  30 kwietnia 2021
6    Egzamin maturalny:

·       część ustna

·       część pisemna

 

Egzamin maturalny-termin dodatkowy

·       część ustna

·       część pisemna

 

Egzamin maturalny-poprawkowy

·       część pisemna

·       część ustna

 

 7-20 maja 2021

 4-19 maja 2021

 

 1– 16 czerwca  2021

 

 

 

 

 24 sierpnia 2021   godz. 9.00

 23-24 sierpnia 2021

7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
wg podstawy programowej 2017
klasy III technikum
.       etap pisemny 

·       etap praktyczny

 

 

 22 czerwca 2021

 

 21 czerwca 2021 ( kl. A, E )

24 czerwca 2021 ( kl. R )

 25 czerwca 2021 ( kl. B)

 28-29 czerwca 2021  ( kl. H )

 

8.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
wg podstawy programowej 2012
klasy IV technikum
·         etap pisemny·         etap praktyczny
 

 

 

 12 stycznia 2021

 11 stycznia 2021   ( kl. A,E,H,F),
 18 stycznia 2021   ( kl. B)

9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  25 czerwca 2021

 

 

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 USTALONE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia  11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego, § 5 ust.1 (Dz. U. z 2017 r.,poz.1603  ) po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, samorząd uczniowski i radę rodziców ustalam dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

Typ szkoły Egzaminy maturalne i zawodowe Dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia opiekę)
Technikum nr 2

12 stycznia 2021

4, 5, 6 maj 2021

22 czerwca 2021

4 czerwca 2021
Branżowa Szkoła  I stopnia nr 2 4 czerwca 2021

 

Ruda Śląska 14.09.2020 r.