Przyszłość. Kreatywność. Prestiż.

Każdy z nas na co dzień spotyka się z reklamą. W telewizji, na przystanku autobusowym czy w Internecie. Stoją za nią jednak ludzie – profesjonaliści, którzy specjalizują się w marketingu i kampaniach kreatywnych.

logo szkoły wykonane w klasie technika reklamy
logo szkoły wykonane w klasie technika reklamy

W naszej szkole oferujemy Ci kierunek technik reklamy, dzięki któremu poznasz tajniki powstawania reklamy, kreowania wizerunku, marketingu i public relations. Zawód technika organizacji reklamy jest szerokoprofilowy, ponieważ pracując w agencjach reklamowych i działach promocji, potrzeba wiedzy z zakresu ekonomii, plastyki, psychologii oraz lingwistyki.

Po ukończeniu nauki na kierunku technik reklamy, uczniowie mają szansę znaleźć pracę w znanych i cenionych agencja reklamowych, działach promocji i public relations firm oraz agencji outsourcingowych.

Ten kierunek:

 • umożliwia zdobycie wiedzy związanej z funkcjonowaniem rynku usług reklamowych,
 • uczy posługiwania się programami graficznymi, nowoczesnymi urządzeniami i sprzętem technicznym wykorzystywanym w tworzeniu ogłoszeń reklamowych,
 • uczy prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych,
 • uczy organizacji i prowadzenie kampanii reklamowej (w tym: tworzenia przekazu reklamowego, projektowania i przygotowania środków reklamowych czy badania skuteczności reklamy).

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych, pracowni plastycznej i multimedialnej.

Absolwent technikum w zawodzie technik reklamy potrafi:

 • przeprowadzać analizy marketingowe,
 • zbierać informacje na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań,
 • opracowywać informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych,
 • pozyskiwać klientów do współpracy z firmą,
 • tworzyć i prezentować usługi reklamowe.

 


Model budynku naszej szkoły wykonany przez ucznia z klasy technika reklamy
Możliwości zatrudnienia:

Na rynku pracy masz nieograniczone możliwości w kraju i na świecie. Dlaczego? – Bo każda firma żeby utrzymać się na rynku musi się reklamować.

Znajdziesz pracę:

 • w departamentach marketingu wielkich korporacji,
 • w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w bankach,
 • w wydziale promocji Urzędu Miasta,
 • w agencjach reklamowych.

Możesz otworzyć swoją własną Agencję Reklamową.

Zawód technik reklamy daje gwarancję zatrudnienia na nowoczesnym rynku pracy! Skuteczna reklama i marketing to w gospodarce wolnorynkowej podstawa sukcesu każdej firmy.