W naszej szkole duży nacisk kładziemy na wszechstronny rozwój uczniów. Cel ten realizujemy m.in. poprzez zaangażowanie uczniów i nauczycieli w wiele ciekawych projektów międzynarodowych.

Lista projektów zagranicznych realizowanych w szkole: