Dzięki udziałowi w projekcie “Key Comps 2014-2017” podjęliśmy bardzo ważne działanie, które poszerzyło nasze kompetencje społeczne oraz dało szansę na poprawę warunków pracy w naszej szkole.

Miasto Ruda Śląska od roku 2014 daje mieszkańcom możliwość decydowania na co będzie przeznaczona część środków budżetu miasta w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Mieszkańcy mogą zgłaszać zadania, które są poddawane pod głosowanie i zwycięskie, realizowane w kolejnym roku kalendarzowym.

Nasza grupa projektowa, w maju 2015 roku,  przeprowadziła na terenie szkoły referendum, którego celem było poznanie opinii uczniów i nauczycieli w sprawie wystąpienia z projektem na wykorzystanie środków finansowych z budżetu obywatelskiego przeznaczonego na dzielnicę Czarny Las. Zaproponowaliśmy cztery zadania.

kartaglos

90% głosujących poparło zadanie dotyczące remontu szkolnej sali gimnastycznej.

W celu zdobycia szczegółowych informacji na temat procedury składania wniosków z zadaniami do budżetu obywatelskiego dnia 9 czerwca 2015 roku w Urzędzie Miasta spotkaliśmy się z panią Agnieszką Tetkowską, sekretarzem Kancelarii Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

Punktem kulminacyjnym wizyty była rozmowa z Wiceprezydentem Miasta Panem Michałem Pierończykiem na temat działań jakie miasto podejmuje na rzecz młodych, budownictwa mieszkaniowego, budżetu obywatelskiego oraz współpracy z miastami partnerskimi Rudy Śląskiej.

IMG_9547

Przygotowani merytorycznie do działania w czerwcu 2015 roku przy współpracy z Panią Joanną Spychałą, nauczycielem wychowania fizycznego i Panem Michałem Pączkowskim, nauczycielem wiedzy o społeczeństwie, wypełniliśmy wniosek o realizację zadania i w naszym imieniu pan Michał Pączkowski złożył go w Biurze Obsługi Mieszkańców naszego magistratu. Wniosek został przyjęty pod głosowanie.

W dniach 7 – 18 września 2015 roku odbywało się ogólnomiejskie głosowanie nad projektami. Nie siedzieliśmy z założonymi rękami. Przygotowaliśmy strategię promocji naszego zadania. Na holu pojawiła się gazetka informacyjna o budżecie obywatelskim i zachęcająca do wzięcia udziału w głosowaniu, przygotowaliśmy ulotki informacyjne dla rodziców i uczniów, nadawaliśmy audycję radiową.

budzetob2015 003

30 września 2015 roku na oficjalnej stronie miasta Ruda Śląska ogłoszono wyniki głosowania.

Sukces! Nasza sala gimnastyczna będzie remontowana. Na nasz projekt zagłosowało 295 mieszkańców.

Dzięki udziałowi w zadaniu uświadomiliśmy sobie, że warto być aktywnym obywatelem i współdecydować w sprawach miasta. W przyszłości sami będziemy zgłaszać wnioski do budżetu obywatelskiego. Jesteśmy partnerami w naszym mieście.

Uczniowie klasy 2B

Zostaw komentarz