PROCEDURA ZWROTU KSIĄŻEK

W BIBLIOTECE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ

 

Postanowienia ogólne:

 

  1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły zasady zwrotu książek oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
  2. Bibliotekarz powiadamia uczniów przez wychowawców i stronę internetową szkoły o terminach zwrotów książek.
  3. Zwroty wypożyczonych książek będą realizowane w wyznaczonych dniach i godzinach.
  4. W bibliotece mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 2 osoby. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy minimum 1,5 m.
  5. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek powinien być w maseczce i rękawiczkach.
  6. W sytuacjach koniecznych dokonujemy podpisów – własnym długopisem.
  7. Biblioteka będzie przyjmować tylko zwroty książek. Nie będą realizowane wypożyczenia.
  8. Zwracane książki powinny być w stanie jakim je wypożyczono. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
  9. Zwrócone książki będą odłożone w wyznaczone miejsce na okres min. 3 dni. Dopiero po tym czasie zostanę włożone na swoje miejsce na regale.
  10. Osoby będące na kwarantannie lub z objawami typu gorączka, kaszel, duszności prosimy o nie przychodzenie do biblioteki szkolnej i umówienie się na zwroty książek w innym terminie.

Do zobaczenia 🙂