Pamiętaj:

  1. W bibliotece mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 2 osoby. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy minimum 1,5 m.
  2. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek powinien być w maseczce.
  3. W sytuacjach koniecznych dokonujemy podpisów – własnym długopisem.
  4. Biblioteka będzie realizować wypożyczenia i zwroty.
  5. Zwracane książki powinny być w stanie jakim je wypożyczono. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
  6. Zwrócone książki będą odłożone w wyznaczone miejsce na okres min. 3 dni. Dopiero po tym czasie zostaną włożone na swoje miejsce na regale.
  7. Osoby będące na kwarantannie lub z objawami typu gorączka, kaszel, duszności prosimy o nie przychodzenie do biblioteki szkolnej i umówienie się na zwroty książek w innym terminie.

Do zobaczenia 🙂