Dyżur biblioteki szkolnej – aktualizacja

    Pamiętaj: W bibliotece mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 2 osoby. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy minimum 1,5 m. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek powinien być w maseczce. W sytuacjach koniecznych dokonujemy podpisów – własnym długopisem. Biblioteka będzie realizować wypożyczenia i zwroty. Zwracane książki powinny być w stanie jakim je wypożyczono. W przypadku zniszczenia…

Czytaj więcej

Nauczanie zdalne w ZS2 Ruda Śląska

Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Nadal będzie można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego…

Czytaj więcej

Dołącz do akcji „Podaruj wiersz”

Zachęcamy wszystkich uczniów, którzy chcą podarować wybranemu nauczycielowi coś szczególnego do udziału w akcji „Podaruj wiersz”. Wybierz jeden z wierszy, który znajdziesz na sztaludze przy sekretariacie lub sam znajdź zbiór z poezją i zdecyduj co wybierzesz. Następnie odbierz papeterię ze wspomnianej wcześniej sztalugi i przepisz wiersz. Na koniec oddaj go do biblioteki z dedykacją dla…

Czytaj więcej