Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego. Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Działania projektowe będą realizowane w okresie od października do grudnia 2021 r.

 

PROJEKCJA FILMU “NIE ZABIERAJCIE MAMY” zrealizowany w klasach 1R, 3BRP, 3AP oraz 3CP

 

SZKOLNY KĄCIK PATRIOTYCZNO – HISTORYCZNY “40 lat po stanie wojennym”