Zostaliśmy zakwalifikowani do wojewódzkiego etapu olimpiady o ubezpieczeniach społecznych!!!

W tym roku  poziom wiedzy uczestników szkolnego etapu olimpiady w naszym województwie był wyjątkowo wysoki. Zespół musiał zdobyć min. 59 pkt z 60 pkt możliwych do uzyskania.  Tym bardziej gratulujemy naszemu zespołowi awansu do etapu wojewódzkiego.

W wojewódzkim etapie o awans do finału będą rywalizować trzyosobowe zespoły, które wypadły najlepiej w swoich szkołach. Łącznie zakwalifikowało się 340 szkół.

Drugi etap zmagań z tematem ubezpieczeń społecznych odbędzie się 7 marca 2023 roku.

Olimpijczycy zmierzą się z testem wielokrotnego wyboru, który będzie się składał z 25 pytań. O wyniku zadecyduje nie tylko poprawność udzielonych odpowiedzi, ale także czas, w jakim uda im się go rozwiązać.