Nauczyciele naszej szkoły rozpoczęli realizację projektu “JUST DO IT! Zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe i współpraca zagraniczna sposobem na pokonywanie barier”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+. Planowany czas realizacji zadań to lata 2018 – 2020.

Projekt jest realizowany w ramach Akcji KA1 i zakłada wyjazd grupy nauczycieli w sierpniu 2018 roku  na zagraniczne szkolenia językowe do Oxfordu. Szkolenie będzie obejmowało 2-tygodniowy kurs dotyczący metodyki zintegrowanego nauczania przedmiotowo – językowego (CLIL) oraz intensywny kurs językowy – General English w celu zdobycia odpowiednich kompetencji językowych, odświeżenia słownictwa i zasad gramatyki, poszerzenia zasobów oraz przygotowania się do zespołowego wdrażania nowych form pracy opartych na metodzie CLIL.

building-3144512_640

Oxford – Radcliffe Camera – biblioteka

Co to oznacza dla uczniów?

Projekt zakłada wdrożenie metody CLIL na wybranych przedmiotach. CLIL czyli Content and Language Integrated Learning to uczenie się słówek i gramatyki „przy okazji”. Stosownie do tygodniowej liczby godzin z przedmiotu, nauczyciele zastosują około 10 ćwiczeń i zdań w języku angielskim, zróżnicowanych pod względem treści i stopnia trudności, trwających jednorazowo 10-15 minut wraz z osobno wyszczególnioną listą słówek wprowadzanych w ćwiczeniach. Oprócz tego zostaną zrealizowane zadania odnoszące się do 7 nawyków skutecznego działania Stevena Coveya oraz działania w ramach międzynarodowej współpracy szkół za pośrednictwem platformy Etwinning.

Co to da naszym uczniom?

Wprowadzenie metody CLIL spowoduje wzrost kompetencji językowych i większą swobodę w posługiwaniu się językiem angielskim. To doda uczniom odwagi do używania języka angielskiego w sytuacjach codziennych, pozwoli uwierzyć we własne możliwości w tym zakresie, wdroży do skutecznej komunikacji, podbuduje mentalnie, pozwoli inaczej planować swoją przyszłość, by uczeń odważył się wyjechać na praktyki zagraniczne lub po ukończeniu szkoły aplikować o lepszą pracę.

IMG_8180mini

Grupa projektowa w składzie: Małgorzata Rzepka, Hanna Chodun, Aneta Skuczeń, Joanna Szczygieł, Joanna Spychała, Anna Kowalska, Urszula Mermon już rozpoczęła pracę. W sierpniu br. wyjeżdżamy do Oksfordu. Obecnie przygotowujemy się do wyjazdu. Podnosimy wstępnie nasze kompetencje językowe, poznajemy zasady podróżowania, zdobywamy wiedzę nt. Oxfordu. Ruszyliśmy pełną parą. Jesteśmy przekonani, że projekt ten jest strzałem w 10-tkę i pomoże nam w pokonywaniu barier.

Hanna Chodun, Aneta Skuczeń