logo_KC

Key competences for school sustainability”

We wrześniu 2014 roku uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej rozpoczęli realizację nowego projektu unijnego, będącego jedną z możliwości, jakie stwarza polskim uczniom program Erasmus+ .

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Poznaj naszych partnerów

Grupę projektową tworzy 9 szkół z 8 krajów Europy. Są to: Słowacy, pełniący również funkcję koordynatora, Włosi, Portugalczycy, Słoweńcy, Węgrzy, Hiszpanie, Turcy i Polacy. Ustalone zadania projektowe będą realizowane przez kolejna lata, do sierpnia 2017 roku.

Projekt „Key competences for school sustainability” (“Kompetencje kluczowe w zrównoważonej szkole”) zakłada wzrost wybranych umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim, sprawności matematycznej, przedsiębiorczości oraz świadomości społecznej i obywatelskiej. Nauczyciele podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie radzenia sobie z problemami wynikającymi ze specyfiki pracy w szkole (prezentacja szkoły na forum partnerów, nowatorskie metody nauczania i ciekawe inicjatywy dydaktyczne, porzucanie szkoły przez uczniów, brak motywacji do pracy, wypalenie zawodowe, przykłady dobrych praktyk).

Projekt zakłada 6 spotkań szkół partnerskich, każde w innym kraju, w tym spotkanie w Rudzie Śląskiej – wiosną 2016 roku. Każde spotkanie wymaga długotrwałych przygotowań i sporego zaangażowania. Realizacja poszczególnych etapów projektu to zawsze praca zespołowa, wynik współpracy osób odpowiedzialnych za projekt w naszej szkole z uczniami i nauczycielami wspierającymi. Większość pomysłów i efektów prezentowanych na forum projektowym powstaje w szkole i jest jej wizytówką, stąd starania, aby były to produkty najwyższej jakości.

Udział w projekcie jest wyróżnieniem dla szkoły, nadaje jej wymiar europejski, poszerza horyzonty, pozwala uczniom spojrzeć na otaczającą rzeczywistość z innej perspektywy. Dzięki współpracy z uczniami i nauczycielami innych szkół europejskich oraz obecności w projektach takich jak ten realizowany przez ZSP 2 stajemy się liczącym się partnerem wspólnoty europejskiej i równocześnie pogłębiamy naszą tożsamość i dumę narodową.

Małgorzata Rzepka
koordynator projektu w ZSP2

Zostaw komentarz