halemba01Dnia 29 października 2014 roku grupa uczennic z klasy 2B Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej spotkała się z panem Adamem Wiatrem, kierownikiem oczyszczalni “Halemba Centrum” w Rudzie Śląskiej.

Wyjście zostało zrealizowane w ramach zadania: Wycieczka do firmy przyjaznej środowisku” projektu “KeyComps 2014 – 2017”.

Celem wycieczki było poznanie procesu technologicznego związanego z redukcją zanieczyszczeń komunalnych wytwarzanych w mieście oraz podniesienie świadomości związanej z potrzebą funkcjonowania oczyszczalni.

halemba02

Odwiedzona oczyszczalnia ścieków jest jedną z trzech oczyszczalni działających na terenie naszego miasta. Budowa obiektu została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Obiekt został oddany do eksploatacji w grudniu 2006 roku. Oczyszczalnia podlega Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej i pełni niezwykle ważne funkcje z których nie zawsze zdajemy sobie sprawę.

Oczyszczalnia “Halemba Centrum” jest położona w południowej części miasta. Obecnie do oczyszczalni dopływają ścieki komunalne oraz wody opadowe z dzielnic Halemba, Bielszowice i Wirek. Przepustowość oczyszczalni zaprojektowano na 12550 m3 ścieków na dzień. W czasie godziny może przyjąć 2500 m3 ścieków. Na dzień dzisiejszy nie przekroczono tych wartości. Niestety, żadna z trzech kopalń, które są zlokalizowane w tych dzielnicach, nie przekazuje swoich ścieków do oczyszczalni miejskiej oraz nie posiada własnej oczyszczalni.

Ścieki poddawane są procesom mechanicznego i biologicznego oczyszczania.

  • Pierwszym stopniem oczyszczania ścieków jest oczyszczanie mechaniczne – ścieki podawane są na kraty, dalej do piaskowników i następnie do osadników wstępnych.
  • W drugim etapie oczyszczania, ścieki są skierowane do basenów osadu czynnego, gdzie podczas procesu biologicznego oczyszczania zostaje usunięty azot i fosfor.
  • Z basenów ścieki odprowadzane są do osadników wtórnych, w których osad czynny oddzielany jest od ścieków. Następnie z osadników wtórnych ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Kłodnicy a z niej do Odry.

Energia, która wytwarza się w czasie oczyszczania biologicznego, jest wykorzystywana do ogrzewania wody w systemie centralnego ogrzewania na terenie oczyszczalni. Osady ściekowe powstałe w procesie oczyszczania są przekazywane firmom zewnętrznym, które wykorzystują je jako komponent paliwa alternatywnego.

Praca oczyszczalni jest na bieżąco monitorowana przez system on-line a parametry ścieków nieoczyszczonych i oczyszczonych dodatkowo sprawdzane są w specjalistycznym laboratorium.

Zwiedzając oczyszczalnię poznaliśmy nowoczesny i bardzo czysty zakład komunalny stosujący najnowsze technologie chroniące środowisko i racjonalnie gospodarujący energią. Dodatkowo zapoznaliśmy się z zasadami funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie miasta wraz z przepompowniami. Było to ciekawe spotkanie z technologią, z której wszyscy korzystamy, choć pewnie nie zawsze uświadamiamy to sobie.

Zostaw komentarz