Pokój i Dobro ,

Bardzo dziękujemy Państwu za wpłatę na akcję “wyślij pączka do Afryki 2017“, którą otrzymaliśmy. Darowizna na kwotę  325.00 PLN wysłana w imieniu Państwa Szkoły sprawi,że projekty budowy szkoły, kaplicy, wykopanie studni, naprawa mostów i wiele innych, będą mogły być w tym roku zrealizowane w Republice Środkowoafrykańskiej.fot1

Przyłączenie się do naszej akcji niesie wartość wychowawczą.
Wyrabia w dzieciach nawyk dzielenia się z ludźmi potrzebującymi, uwrażliwia na krzywdę drugiego człowieka, uczy współdziałania w grupie. Jestem przekonany, że Uczniowie i Nauczyciele Państwa Szkoły mają świadomość tego, że:

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest,
nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”.

br. Jerzy Steliga

Fundacja Kapucyni i Misje

________________________________________

Dostajesz tę wiadomość, bo wsparłeś Fundację Kapucyni i Misje z siedzibą w Krakowie, ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków. Fundacja jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem: KRS 0000356850, posiadająca status OPP, prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

Zostaw komentarz