fundusze_europejskie

 

W dniu 24 lutego br. rozpoczęły się przygotowania językowe do majowego wyjazdu naszych uczniów do Walencji (Hiszpania). Zajęcia z języka angielskiego odbyły się w formie konwersatorium na temat walorów turystycznych Rudy Śląskiej i zalet miejsca zamieszkania.

Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 2 marca i wiodącym tematem były atrakcje turystyczne oraz  sposoby ciekawego spędzania czasu wolnego w stolicy naszego województwa Katowicach. Uczniowie również rozmawiali o tematycznych szlakach turystycznych województwa i prezentowali szlak kulinarny, orlich gniazd, architektury drewnianej oraz zabytków techniki.

Podczas zajęć uczniowie korzystali z anglojęzycznych wersji map, przewodników turystycznych i materiałów reklamujących województwo śląskie.