W dniach 15-16 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w  Szczecinku  zorganizowano finał ogólnopolski II Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Do finału zakwalifikowano 64 najlepszych uczniów z 41 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski ( wyłonionych w etapach szkolnym i okręgowym)

W gronie tym znalazła się Weronika Sumińska – uczennica klasy III B Technikum Ekonomicznego naszej szkoły.

Głównym organizatorem Olimpiady WiUHM jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy. Program Olimpiady, obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie tematu wiodącego i problematyki ogólnej. Temat wiodący II Olimpiady WiUH-M brzmiał : „Handel a gospodarka”.

W pierwszym dniu finałów finaliści rozwiązywali test w języku polskim oraz zadanie w wybranym języku obcym. Następnie uczestnicy  wykonywali zadanie praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego. W drugim dniu zawodów ogłoszono wyniki etapu praktycznego. Do finału ustnego zakwalifikowano 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Musieli oni wykazać się przed Jury  i publicznością, odpowiadając na pytania z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych.

Na zakończenie odbyła się uroczystość, podczas której laureatom i finalistom wręczono  upominki i dyplomy.  Wszyscy uczestnicy finałów otrzymali zaświadczenia, które upoważniają do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

Weronice gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Zostaw komentarz