Plan organizacji odbioru świadectw 

Klasa Godzina
I połowa klasy
Godzina
II połowa klasy
Nr sali Wejście do szkoły
1 HG 9.00 9.30 świetlica Główne
1 EG 9.00 9.30 39 Boisko-40
1 ARG 9.00 9.30 46 Boisko-40
1 CP 9.00 całość 6 Główne
1 HP 10.00 10.30 205 Boisko-18
1 EP 10.00 10.30 21 Główne
1 AP 10.00 10.30 23 Główne
1 BRP 10.00 10.30 207 Boisko-18
2 AR 11.00 11.30 202 Boisko-18
2 B 11.00 11.30 24 Główne
2 H 11.00 11.30 204 Boisko-18
2E 11.00 11.30 44 Boisko-40
3AB 12.00 12.30 210 Boisko-18
3 E 12.00 12.30 8 Główne
3 H 12.00 12.30 43 Boisko-40
3 F 12.00 12.30 6 Główne

 

Wejścia do szkoły – legenda:

  1. Główne – (od parkingu)
  2. Boisko-18 (wyjście awaryjne na boisko naprzeciw sali 18)
  3. Boisko-40 (wyjście awaryjne na boisko pomiędzy salami 40)

W związku z obowiązkiem ograniczenia ilości osób przebywających na terenie szkoły, wyznaczono dwie godziny dla każdej klasy. Jedną godzinę dla pierwszej połowy uczniów w każdej klasie, drugą dla  drugiej połowy. Proszę dostosować się do wyznaczonych godzin i miejsca wejścia.

Uczniowie wchodząc na teren szkoły muszą zachować między sobą dystans 1,5m, muszą mieć założone maseczki na twarzy i dezynfekują ręce (płyn dezynfekcyjny do rąk znajduje się przy każdym wejściu i na każdym piętrze).

 Nie wolno gromadzić się przed szkołą ani na korytarzu!