Zachęcamy wszystkich uczniów, którzy chcą podarować wybranemu nauczycielowi coś szczególnego do udziału w akcji “Podaruj wiersz”.
Wybierz jeden z wierszy, który znajdziesz na sztaludze przy sekretariacie lub sam znajdź zbiór z poezją i zdecyduj co wybierzesz.
Następnie odbierz papeterię ze wspomnianej wcześniej sztalugi i przepisz wiersz.
Na koniec oddaj go do biblioteki z dedykacją dla wybranego nauczyciela do poniedziałku – 12 października.
14 października w Dniu Edukacji Narodowej zostaną one uroczyście wręczone nauczycielom.

Do dzieła….