Od poniedziałku – 19 lutego 2024 r. rozpoczęliśmy w naszej szkole obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

Jakie działania my podejmujemy?

DLA UCZNIÓW:

  • Uczniowie klas 1 i 2 na lekcjach informatyki zastanowią się nad tym, jaki wpływ na najważniejsze sfery życia osobistego mają technologie informatyczne i o potrzebie dbania o własny cyfrowy dobrostan.
  • Młodzież klas 3 zapozna się z tematyką cyberzagrożeń.
  • Klasy 4 i 5 wezmą udział w prelekcji, którą poprowadzi przedstawiciel rudzkiej policji, na temat cyberprzestępczości.
  • Biblioteka w ramach Dni Bezpiecznego Internetu przeprowadzi zajęcia nt. Cyberbezpieczeństwa (Phishing, Smishing, Vishing – o co tu chodzi? Spoofing oraz Skimming. Nikt nie mówi, a zagrożenie duże! Typosquatting – kiedy literówka może słono kosztować!).

KONKURSY:

1.


2.

 

DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI:

  • Dystrybucja materiałów dotyczących cyberzagrożeń i cyfrowego dobrostanu.

DODATKOWO:

  • Wykonanie gazetki informacyjnej na holu szkoły nt. korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.

 

Więcej informacji nt. cyberbezpieczeństwa znajdziesz poniżej: