Od stycznia 2024 roku rozpoczęliśmy realizację przedsięwzięcia związanego z wyjazdem naszych uczniów na staże zawodowe do Włoch i Hiszpanii.

Przedsięwzięcie „Gotowi na nowe wyzwania – europejskie staże zawodowe” o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000134187 realizowane jest w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+. Całkowity budżet projektu wynosi 366 816,18 PLN.

Obecnie realizujemy zajęcia przygotowawcze z pierwszą grupą mobilności, która odbędzie swój staż w terminie 27 kwietnia – 12 maja 2024 r.

Kliknij, aby przeczytać więcej o tym stażu