Za nami I etap Olimpiady “Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” edycja 2022/2023. Uczestniczyli w niej uczniowie z klas ekonomicznych: IV B, IIIB i IIB. Olimpiadę poprzedziły zajęcia   ” Lekcje z ZUS” prowadzone przez nauczycieli Martę Czupała i Barbarę Lustyk . W olimpiadzie brało udział 29 uczniów.

Po sprawdzeniu prac uczestników, Komitet Szkolny Olimpiady ustalił, że największą liczbę punktów zdobyli uczniowie:

  1. Nikola Tomkowska klasa IV B – 20pkt,
  2. Kacper Karasek IV B 20 pkt,
  3. Wiktoria Kania III B 19 pkt

i zostają zgłoszeni jako zespół do udziału w etapie wojewódzkim Olimpiady.

Zwycięzcom GRATULUJEMY !!

Prace uczniów zostaną przesłane do Komitetu Wojewódzkiego Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych w Chorzowie. Czy zakwalifikują się do kolejnego etapu wojewódzkiego Olimpiady dowiemy się po feriach już w 2023 roku.