Projekt KA2, Partnerstwo strategiczne szkół: Szkoła na miarę XXI wieku.

Ruda Śląska, 20-24 listopada 2018

20 listopada, wtorek
przyjazd gości, pomoc przy zakwaterowaniu w hotelu B&B Katowice Centre

21 listopada, środa
miejsce: świetlica szkolna, godz.9.00 – 18.00

godz. 9.00 -10.00  powitanie gości, prezentacja zespołów projektowych;

godz. 10.00 – 13.00  prezentacje i wystąpienia uczniów – temat: Nasze miasto i szkoła, atrakcje związane z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego; raporty na temat rozwoju turystyki w regionie – (odpowiedzialne: B. Badura, I. Copik, E. Piechota, I. Okoń);

godz. 13.00 – 14.00 lunch w stołówce szkolnej;

godz. 14.00 – 15.30

nauczyciele: spotkanie otwierające projekt (ustalenia wstępne); prezentacje na temat zarządzania szkołą; nasz temat: “Motivating people” – przygotowanie i prezentacja – E. Piechota

uczniowie: warsztaty z planowania podróży Postojna/Słowenia – Boskovice/Czechy – Eger/Węgry – Levice/Słowacja – Ruda Śl./Polska – Stanbuł/Turcja; (odp. L. Stępień, J. Bukal, kl.3e)

godz. 15.30 – 16.00  przerwa kawowa;

godz. 16.00 – 18.00  tańce narodowe, nauka trojaka, warsztaty  dla uczniów i nauczycieli; (odp.  J. Szczygieł, J. Spychała)

godz. 19.00  kolacja w restauracji Akademii Muzycznej w Katowicach;

22 listopada, czwartek

miejsce: świetlica szkolna,

godz. 8.30 – 10.30  Patriotyzm dawniej i współcześnie; prezentacja ZSP2 z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości, Nasi bohaterzy narodowi – wystąpienia zespołów projektowych (odp. H. Chodun, J. Szczygieł; tłumaczenie tekstów – E. Piechota, J. Bukal);

godz. 10.30 – 11.00 – przerwa kawowa;

godz. 11.00 – 11.30  przejście do Urzędu Miejskiego;

godz. 11.30 – 13.00   spotkanie z władzami miasta; tłumacz – E. Piechota

godz. 13.30 – 14.30  przerwa obiadowa;

godz. 14.30 – 17.30

nauczyciele – ustalenia projektowe, szczegóły dotyczące kolejnego spotkania partnerów;

uczniowie – warsztaty UNESCO Puzzle – znajomość obiektów UNESCO z krajów partnerskich; (odp. T. Pacholski)

godz. 16.00 – 16.30  przerwa kawowa;

godz. 18.30  kolacja w restauracji w Katowicach;

23 listopada, piątek – cały dzień poza szkołą (tłumacz – E. Piechota)

godz. 8.30 – 12.30  zwiedzanie Stadionu Śląskiego, przejażdżka Elką;

godz. 12.30 – 13.30  zwiedzanie siedziby NOSPR, wjazd na wieżę widokową;

godz. 13.30 – 14.30  lunch w Katowicach;

godz. 14.30 – 15.30  zwiedzanie centrum miasta;

godz. 19.00 pożegnalna kolacja w Katowicach;

24 listopada, sobota
wyjazd gości

Koordynatorem wizyty jest pani Małgorzata Rzepka wraz z panią Ewą Piechotą i Anetą Skuczeń.