Rok 2018 ogłoszony został przez Unię Europejską Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Z tej okazji wiele instytucji kulturalnych związanych ze sztuką czy działalnością muzealną podkreślają ważny element naszej historii w historii całej Europy.

Jednym z obiektów, które na Śląsku angażują się w organizację Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Muzeum powstało w 1981 roku i od tego czasu przeszło sporo zmian. Zmieniła się nie tylko forma wystawiennicza, ale przede wszystkim eksponaty muzealne i obiekty architektoniczne włączone do kompleksu muzeum.

29 października uczniowie naszej szkoły odwiedzają Muzeum. Wówczas o działalności Muzeum rozmawia z nami Beata Drynda-Pędziwiatr. Pytamy o działalność muzeum związaną ze współpracą z innymi miastami.

Szlak zabytków techniki to szlak, który jednoczy wszystkie zabytki postindustrialne. Nasza współpraca polega na działaniach promocyjnych, tym bardziej że na naszym szlaku znajduje się kilka gwiazd, są to w szczególności: sztolnia w Tarnowskich Górach, Kopalnia Guido, Sztolnia Królowa Luiza i Browar w Tychach – mówi nam Drynda-Pędziwiatr.

W dalszej części rozmowy dowiadujemy się chociażby o historii obiektów muzealnych. Sztolnia Królowa Luiza, która dziś stanowi świetną atrakcję turystyczną, znajdującą się na poziomie ponad 30 m. Powstała ona w 1799 roku i służyła do odwadniania kopalń mieszczących się w jej pobliżu. Muzeum w Zabrzu uruchamia jednak także nowe atrakcje dla odwiedzających. Muzeum w Zabrzu uruchamia jednak także nowe atrakcje dla odwiedzających:

Obecnie mamy Sztolnię Królowa Luiza połączona z kopalnią chodnikami podziemnymi, na terenie Kopalni królowa Luiza, tam posiadamy wyrobiska górnicze pod powierzchnią, a na powierzchni – Park 12 C, a także Park Techniki Wojskowej, gdzie udostępniamy turystom wystawę związaną z pojazdami wojskowymi – mówi nam specjalistka ds. edukacji Muzeum. – Ostatnim obiektem kompleksu Sztolni Królowa Luiza jest wylot ze sztolni, przez który prowadzone są spływy, które kończą się w centrum miasta.

Zabrzańskie Muzeum stara się też o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jednym z podejmowanych przez nich kroków to organizacja imprez kulturalnych na terenie Sztolni i Parku 12 C, a także wpis na listę Pomników Historii.

Kompleks muzealny w Zabrzu jest dostępny codziennie dla wszystkich zainteresowanych turystów. Oznacza to, że po sztolni czy muzeum oprowadzani są także zagraniczni turyści. Potwierdza to Beata Drynda-Pędziwiatr:

Nasze trasy obsługiwane są również przez przewodników obcojęzycznych. Nasi przewodnicy posługują się między innymi językiem włoskim, hiszpańskim, francuskim, węgierskim czy czeskim. Coraz więcej turystów europejskich nas odwiedza, i to nie tylko Kopalnię Guido, ale także Sztolnię Królowa Luiza, bo to przecież nasz numer jeden. Ale także Kopalnię Luiza i naszą nowość – trasę wodną. Turyści mogą teraz spływać łódkami, a co warto podkreślić – mamy teraz najdłuższy spływ łodziami w Polsce!

Sztolnia Królowa Luiza, Kopalnia Królowa Luiza i inne obiekty wchodzące w skład kompleksu muzealnego w Zabrzu przed laty stanowiły dla Zabrzan ważną część miasta, która napędzała lokalny rynek. Dziś stanowią postindustrialny zabytek, który stanowi niezaprzeczalne świadectwo historii naszego regionu.


Raport ze spotkania uczniów Technikum nr 2 w Rudzie Śląskiej z przedstawicielem Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu dnia 29 października 2018 zorganizowanego w ramach realizacji zadań projektu Good School For The XXI Century 2018-2020 programu Erasmus+.

Artykuł przygotował Patryk Obarski. Fot. w nagłówku A. Wróblewska / archiwum Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.


Artykuł  odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.