W dniach 13 – 14 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy zorganizowano finał ogólnopolski IV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Do finału zakwalifikowało się 65 najlepszych w kraju uczniów z 40 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W gronie tym znaleźli się Sebastian Dybała i Milena Sobczyńska – uczniowie klasy IIIBM naszej szkoły, a ich opiekunem merytorycznym była Beata Rajnisz.
Hasło tegorocznej Olimpiady brzmiało „Przedsiębiorczość jako funkcja przedsiębiorcy”. Głównym organizatorem Olimpiady WiUHM jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy.
W pierwszym dniu zawodów finałowych odbyła się część praktyczna, w której finaliści rozwiązywali test w języku polskim oraz w języku obcym, a następnie wykonywali zadanie praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego. W drugim dniu zawodów 10 uczestników którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, odpowiadało ustnie na pytania z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych. Wszyscy uczestnicy finałów otrzymali zaświadczenia, które upoważniają do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Po zmaganiach konkursowych młodzież i nauczyciele zwiedzali miasto, a wieczorem dla wszystkich zorganizowano uroczystą kolację przy dźwiękach muzyki na żywo, a koncert zespołu zakończył się wspólnym śpiewaniem polskich kolęd.
Sebastianowi i Milenie – finalistom IV Olimpiady WiUHM gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.