2 KWIETNIA – ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU

Każdy z nas jest inny, równy, wyjątkowy

Autyzm to zaburzenie rozwojowe (nie choroba), ale inny sposób postrzegania świata i myślenia. Dzieci z autyzmem mogą być wycofane, zamknięte, ciche…

Osoba autystyczna to osoba “zagubiona w rzeczywistości”, żyje we własnym świecie, zaskakuje reakcjami narastającego niepokoju i krzyku.

Częstymi problemami utrudniającymi funkcjonowanie dzieci autystycznych jest ich wzmożona aktywność oraz związana
z nią zwiększona przerzutność uwagi i trudności ze skupieniem się na jednej czynności.

Życie dziecka autystycznego, to taka układanka, której elementy trudno złożyć w całość.  Odmienny sposób komunikacji. Trudność w zrozumieniu i rozpoznawaniu bogatego świata emocji. Odmienne postrzeganie świata. Zbyt mocne lub zbyt słabe odbieranie sygnałów z otoczenia (np. mocne odczuwanie każdego dotyku, co sprawia, że nie jest on dla nich przyjemny). Nietypowe zachowania np. machanie rękami – to pozwala im się uspokoić i poradzić ze wszystkimi sygnałami , które do nich docierają. Bardzo duża wrażliwość na zmiany. Mimo, że to dla nich trudne, osoby te chcą być członkiem grupy! Dlatego potrzebują naszej wyrozumiałości, cierpliwości i wsparcia A przede wszystkim tolerancji i akceptacji!  Nawiązanie kontaktu z osobą z autyzmem wymaga dużo delikatności, zrozumienia, uwagi, czasu – terapii prowadzonej indywidualnie, która powoduje otwieranie się  na otaczającą rzeczywistość.