Z myślą o przyszłości i konieczności podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych
w najbliższym czasie pragnę przedstawić/ przypomnieć Wam garść najważniejszych informacji, jak poruszać się i odnaleźć na rynku zawodowym lub edukacyjnym po ukończeniu aktualnej szkoły.

Część z Was zapewne będzie kontynuować naukę na uczelniach wyższych, a część będzie chciała podjąć pracę. Informacje na temat kierunków studiów w Polsce znajdziecie na stronie ORE (patrz niżej). Są one na bieżąco aktualizowane. Zainteresowanych zapraszam do zajrzenia…

A jeśli chcesz podjąć pracę, to musisz wiedzieć, że:

1. Osoby w wieku do 25 lat mogą skorzystać z usług jednostek OHP: Młodzieżowego Biura Pracy oraz Młodzieżowych Centrów Kariery. Jednostki oferują pomoc pośredników pracy (oferty pracy stałej oraz sezonowej) oraz doradców zawodowych. Nie obowiązuje rejonizacja, korzystanie
z usług jest dobrowolne. Najbliższe jednostki:

  • Młodzieżowe Biuro Pracy

40-950 Katowice

Plac Grunwaldzki 8-10 pok. 41a

Tel. 32/209-08-59

  • Młodzieżowe Centrum Kariery

41-500 Chorzów

ul. Opolska 19 (budynek PUP)

Tel. 887-873-108

  • Młodzieżowe Centrum Kariery

41-800 Zabrze (budynek Centrum Edukacji)

ul. 1 Maja 12

Tel. 32/271-05-037

  1. Osoby, które nie znajdą zatrudnienia po ukończeniu szkoły ani też nie będą kontynuować nauki w trybie dziennym mogą zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym z miejscem zamieszkania. Należy pamiętać że aby móc zarejestrować się w PUP należy być zdolnym i gotowym do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

  2. Osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP ma prawo do:

a) ofert pracy

b) oferty stażu – szczególnie polecanego absolwentom

Staż to nabywanie praktycznych umiejętności u pracodawcy bez nawiązania stosunku pracy, umowa stażowa trwa min. 3 miesiące. Stażysta otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych (aktualnie to kwota 940,67 zł do wypłaty).

c) szkolenia zawodowego

PUP pokrywa koszty szkolenia oraz wypłaca dodatek szkoleniowy w kwocie 940, 67 tj. 120% ustalonej kwoty zasiłku jeśli mamy min. 150 godzin szkolenia w miesiącu, jeśli godzin jest mniej wówczas obliczana jest proporcjonalnie do ilości godzin.

d) dotacji na podjęcie działalności gospodarczej (wyłącznie firma jednoosobowa).

Osoba bezrobotna może wystąpić do PUP z wnioskiem o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej składając biznes plan. Po zaakceptowaniu wniosku przez komisję bezrobotny może otrzymać kwotę w wysokości max. do 500 % przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego w danym kwartale. Dotacji nie trzeba zwracać jeśli udokumentujemy istnienie firmy co najmniej 1 rok.

4. PUP oferuje również w ramach zarejestrowania opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
w przypadku braku innego tytułu do ubezpieczenia.

Pamiętaj! Zadaniem Powiatowych Urzędów Pracy jest aktywizacja osób bezrobotnych. Jeśli nie będziesz chciał skorzystać z zaproponowanych form aktywizacji zawodowej możesz stracić status osoby bezrobotnej i zostać wyrejestrowany.

Ponadto na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE):

www.ore.edu.pl

znajdziecie ogromną ilość informacji na temat kształcenia i poruszania się po rynku pracy, m.in. takich jak:

  1. Ścieżki kształcenia (przez całe życie) po gimnazjum i szkole podstawowej
  1. Wykaz placówek i instytucji, które prowadzą usługi z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego
  1. Różnorodne filmy i publikacje dotyczące doradztwa zawodowego
  1. Przydatne linki poprzez które można zapoznać się m.in. z:

– informacjami o kształceniu zawodowym i nauczaniu zawodu

– informacjami nt kierunków studiów w Polsce

– informacjami dotyczącymi rynku pracy, prawa pracy, opieki społecznej

– wiadomościami z zakresu funduszy europejskich

– informacjami dotyczącymi edukacji i pracy młodzieży do 25 roku życia, w tym porady, jak zdobyć pierwszą pracę, wiadomości nt projektów obywatelskich i szkoleniowych

– są też przekierowania do portali wojewódzkich OHP

– portal zawiera informacje nt prognozowania zatrudnienia w Polsce

– informacje o różnych programach europejskich

– dostępna jest też wyszukiwarka szkół i placówek

 

 

Opracowanie:

Ewa Kułak