Drodzy Uczniowie, wykorzystując czas spędzony w domu na nauce, warto zrobić wszystko, by była ona efektywna, przyjemna i skuteczna. Im bardziej zaangażujemy się, będziemy skoncentrowani, zmotywowani i w dobrym nastroju, tym lepiej będzie działała nasza pamięć.

Wobec powyższego zamieszczam dla Was parę wskazówek, jak zorganizować się i na co zwrócić uwagę. Bardzo często zapominamy o rzeczach podstawowych, które jednak mają kolosalne znaczenie. Jeśli ktoś zapragnie zgłębić poszczególne kwestie…zapraszam do lektury i książek wskazanych na końcu.

 

EFEKTYWNA NAUKA

I. CO SPRZYJA EFEKTYWNEJ NAUCE ?

  1. OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE

a) Miejsce pracy

• pomieszczenie: miejsce, które lubisz; dobrze wywietrzone

• oświetlenie: najlepsze światło dzienne

• ucz się przy biurku, siadaj raczej na twardym krześle z oparciem – niech Ci nie będzie zbyt

wygodnie!

• pomieszczenie, w którym się uczysz, powinno być wolne od przeszkadzających hałasów.

wyłącz radio, telewizor – zaburzają koncentrację, przyciągają uwagę

b) Przyjmij odpowiednią pozycję!

• Właściwa wysokość fotela i biurka

• Postaraj się, aby obie stopy spoczywały płasko na podłodze, plecy powinny być

wyprostowane, mięśnie lekko rozciągnięte

Przyjęcie odpowiedniej pozycji oznacza, że:

– Do mózgu dopływa maksymalna ilość tlenu i krwi;

– Przepływ energii elektrycznej wzdłuż kręgosłupa zmaksymalizuje możliwości mózgu;

– Kiedy ciało jest w gotowości, w takim samym stanie jest mózg.

  1. METODY POPRAWY PAMIĘCI :
  1. PO CO ĆWICZYĆ MÓZG?

a) Kto korzysta z połowy mózgu, może liczyć na połowę sukcesu – angażuj obie półkule

b) Techniki pamięciowe opierają się na angażowaniu do pracy obu półkul, prawa nadając kształt,

barwę i emocje, ułatwia przyswajanie materiału przez lewą półkulę. Stąd dużo łatwiej

nauczyć się tekstu piosenki niż samego tekstu.

  1. METODY POPRAWY PAMIĘCI

a) GIMNASTYKA MÓZGU – ma na celu zaktywizowanie pracy obu półkul

– ruchy naprzemienne– chodzenie w miejscu polegające na dotyku prawym kolanem do

lewego łokcia i prawym łokciem do lewego kolana.

– krążenie szyją -zwieś ciężko głowę i zataczaj nią koła zaczynając w lewą stronę.

– ósemki – wstań, wyciągnij przed siebie lewą rękę, zaciśnij pięść, a kciuk skieruj do góry,

narysuj w powietrzu płynnym ruchem „leżącą” ósemkę wodząc oczami za ręką (głowa

pozostaje nieruchomo). Zacznij od środka i rysuj w stronę przeciwną do ruchu

wskazówek zegara – do góry i z powrotem do środka, następnie zgodnie ze wskazówkami

– do góry i znowu do środka. Zakreśl ósemkę po 5 razy każdą ręką osobno lub 5 razy

dwiema rękami razem.

b) NEUROBIK – ma na celu zwiększenie ilości połączeń między neuronami.

– Koniec z rutyną – rób wszystko inaczej!

Np. zamień prawą stronę na lewą i próbuj wykonywać różne czynności lewą ręką; zmień

miejsce przedmiotów, które trzymasz na biurku itp.

  1. PROCES PRZYSWAJANIA WIEDZY
  1. JAK SIĘ UCZYĆ?

• Po pierwsze musisz chcieć ! Jeśli obierzesz sobie konkretny cel i nastawisz się do tego

pozytywnie, dużo łatwiej przyjdzie ci go osiągnąć !

• W trakcie nauki pij wodę;

• Możesz żuć gumę– zwiększenie koncentracji;

• W czasie nauki rób przerwy ! Najlepiej pamiętamy informacje, których uczyliśmy się na

początku i tuż przed zakończeniem nauki. Dlatego, podziel swoją naukę na odcinki (od 30 do

60minut), a pomiędzy nimi rób krótkie przerwy (max.10minut);

Powtarzaj materiał ! ( po 10 min. od zakończenia nauki, po 24h, po tygodniu, po miesiącu)

• Pamiętaj o relaksie i śnie ! W trakcie snu twój mózg porządkuje i przetwarza informacje.

• Ucząc się zaangażuj wszystkie kanały przekazu: słuch, wzrok, mowa, działanie.

• Jak zapamiętujemy?:

20% tego co słyszymy

30% tego co widzimy

50 % tego co widzimy i słyszymy

70% tego co sami mówimy

90 % TEGO CO SAMI ROBIMY !

POWODZENIA !

KSIĄŻKI, KTÓRE WARTO PRZECZYTAĆ:

• BUZAN, T., Mapy myśli.

• BUZAN, T., Pamięć na zawołanie.

• BUZAN, T., Podręcznik szybkiego czytania.

• Z. Brześkiewicz: „Superumysł, jak uczyć się trzy razy szybciej.”

 

Opracowanie: Ewa Kułak