Zdrowie jest podstawowym warunkiem dobrego życia i decyduje o jego jakości. Dzięki niemu możemy w pełni cieszyć się życiem. A czym ono jest ? Po czym poznać, że nam dopisuje ?

DEFINICJA ZDROWIA

Zdrowie, to nie tylko całkowity brak choroby, ale także stan pełnego

fizycznego, umysłowego i społecznego

dobrostanu (dobrego samopoczucia).

Można je podzielić na trzy podstawowe grupy:

 1. ZDROWIE FIZYCZNE: prawidłowe funkcjonowanie wszystkich narządów
  i układów organizmu

 2. ZDROWIE PSYCHICZNE: zdolność do abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozpoznawania i wyrażania emocji i uczuć, radzenia sobie ze stresem i depresją, kreatywność, optymizm, wiara we własne siły i umiejętności, wysoka samoocena, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych

 3. ZDROWIE SPOŁECZNE: zdolność do utrzymywania prawidłowych relacji z innymi ludźmi i pełnienia ról społecznych

Zdrowie fizyczne jest bardzo mocno związane z naszą kondycją psychiczną, co potwierdza współczesna medycyna (a zwłaszcza dziedzina zwana psychosomatyką). Dlatego też dbając o prawidłowe funkcjonowanie psychiczne i społeczne przyczyniamy się do zdrowia fizycznego.

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ZDROWIU:

 1. Właściwe odżywianie („Jesteś tym, co jesz”)

– dieta powinna być : uboga w tłuszcze , cukier, sól;

– bogata w witaminy A,C,E oraz pierwiastki magnez i selen;

– zadbaj o błonnik w pożywieniu: otręby pszenne, owsiane, zboża, warzywa, kasze (gryczana, jęczmienna, kukurydziana), płatki owsiane;

– inne cenne pokarmy: owoce, zielona herbata, mieszanki ziołowe, czosnek, cebula, no i obowiązkowo woda !

 1. Uprawianie ruchu fizycznego (sport, rekreacja)

Wszystkie leki razem wzięte nie są tak dobre, jak ruch.

Natomiast ruch może zastąpić wszystkie leki”

(XVII w. Wojciech Oczko- ojciec polskiej promocji zdrowia, sekretarz Stefana Batorego, lekarz Zygmunta III)

 1. Umiejętność radzenia sobie ze stresem (warto ciągle tę umiejętność udoskonalać

  i szukać sposobów na rozładowanie napięcia, bo w życiu nie brakuje sytuacji trudnych i wywołujących go)

 2. Bezpieczne zachowania (np. w ruchu drogowym, ekspozycja na słońce, odpowiedzialne zachowania seksualne itp.)

 3. Korzystanie ze wsparcia społecznego (kontakt z innymi… rodziną, przyjaciółmi, osobami, które obdarzamy sympatią i zaufaniem, ale też w razie potrzeby ze specjalistami, placówkami udzielającymi pomocy itp.)

 4. Unikanie używek (tytoń, alkohol, substancje psychoaktywne)

 5. Poddawanie się okresowym badaniom profilaktycznym (profilaktyka zachorowań, wczesne wykrycie zagrożeń)

Za nasze zdrowie fizyczne odpowiedzialny jest układ odpornościowy, który chroni nas przed pojawieniem się stanów chorobowych oraz może kierować procesem samoleczenia.

Za zdrowie psychiczne odpowiedzialna jest tzw. ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA.

W literaturze siła i odporność psychiczna jest definiowana jako zdolność do zorganizowanego i adekwatnego funkcjonowania pomimo pobudzenia emocjonalnego lub też stosunkowo mała reaktywność emocjonalna na zagrożenie i sytuacje trudne.

Siła i odporność stanowią klucz do sukcesu. Odpowiadają za dobrą kondycję psychiczną, osiąganie wysokich wyników mimo olbrzymiej presji , radzenie sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, przeciwdziałają wypaleniu zawodowemu.

Podsumowując w skrócie … człowiek odporny psychicznie sprawnie działa i myśli w różnych trudnych dla niego sytuacjach, a emocje nie zakłócają jego funkcjonowania.

Ponadto dobrą informacją jest to, że odporność psychiczną można wytrenować! Wypracować nawyki, które pomogą nam sprawnie pokonywać trudności.

Poniżej przyjrzymy się czynnikom, które obniżają i podwyższają odporność psychiczną.

Czynniki podwyższające odporność psychiczną

Czynniki obniżające odporność psychiczną

1. Pewność siebie i konstruktywne poglądy (tzw. budujący, wspierający siebie dialog wewnętrzny, np. „dam sobie radę”, samoopieka, postrzeganie siebie jako osoby wartościowej)

1. Destrukcyjne poglądy na rzeczywistość (tzw. dołujące myślenie, np. „nic mi się nie udaje”, wyolbrzymianie trudności, nie docenianie siebie)

2. Podejmowanie wyzwań i nastawienie na pokonywanie trudności (nastawienie zadaniowe), tj. rozpoznanie sytuacji trudnej, spostrzeganie jej jako zadanie do rozwiązania, konfrontacja z trudnościami, nie poddawanie się

2. Nastawienie lękowe i rezygnacja, tj. unikanie aktywności ze względu na przewidywanie porażki, uleganie lękowi, wycofywanie się z sytuacji, które są wyzwaniem

3. Zaangażowanie i nastawienie prospołeczne: utrzymywanie motywacji do działania, nie zrażanie się trudnościami, wykonywanie zadania najlepiej jak potrafię, dbałość o jakość wykonania zadania, nie przejmowanie się oceną innych

3. Brak silnych motywów działania i idei przewodniej: brak wartości, celów do których się dąży, co prowadzi do zaniku motywacji

4. Poczucie kontroli (wpływu): wzięcie odpowiedzialności za swój los, podejmowane decyzje i działania, „bycie kowalem własnego życia”, panowanie nad emocjami

4. Nieswoiste czynniki obniżające odporność psychiczną, np. zaburzenia snu, częste choroby, długotrwałe czynniki stresujące, tragedie osobiste itp.

Uwzględniając powyższe zapraszam Was do dbania o własne zdrowie pod każdym względem i wzmacniania swojej odporności psychicznej. Praca ta przyniesie wymierne efekty nie tylko teraz, ale również w przyszłości, czego Wam serdecznie życzę.

Opracowanie:

Ewa Kułak