Projekt „JUST DO IT! Zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe i współpraca zagraniczna sposobem na pokonywanie barier”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+,  obejmuje wyjazd członków grupy projektowej na zagraniczne szkolenia językowe do Oxfordu w celu zdobycia odpowiednich kompetencji językowych,  odświeżenia słownictwa i zasad gramatyki, poszerzenia zasobów oraz przygotowania się do zespołowego wdrażania nowych form pracy opartych na metodzie CLIL.

Mobilność zrealizowana i zakończona sukcesem! W szkoleniach brały udział: Małgorzata Rzepka, Joanna Szczygieł, Aneta Skuczeń, Hanna Chodun, Anna Kowalska, Urszula Mermon, Joanna Spychała.

Kursy przeprowadziła dla nas oxfordzka szkoła językowa –  Oxford International Study Centre. Przeszłyśmy 60 godzinne szkolenia w międzynarodowych  grupach. Uczyłyśmy się języka angielskiego wspólnie z nauczycielami z Litwy, Austrii, Czech, Hiszpanii, Chin.

Zajęcia przed południem ( 2 x 1,5 godz.) obejmowały słuchanie, konwersacje i zasady gramatyki. Między innymi powtórzyłyśmy czasy angielskie, słownictwo niezbędne w czasie nawiązywania kontaktów, zamawiania posiłku, pytania o drogę. Poznałyśmy system edukacji w Anglii i szukałyśmy podobieństw oraz różnic ze szkolnictwem polskim. Poznałyśmy również idiomy angielskie i nieźle bawiłyśmy się przy ich “rozszyfrowywaniu”.

Zajęcia z General English dla bardziej zaawansowanych językowo były poszerzeniem kompetencji językowych, miedzy innymi poprzez wymianę poglądów na forum międzynarodowym. Dyskutowałyśmy np. o sytuacji uchodźców, tych z Elis Island i tych współczesnych, o żywności modyfikowanej genetycznie, języku Shakespeare, ochronie środowiska, edukacji szkolnej dawniej i dziś, poznawałyśmy frazale i wsłuchiwałyśmy się w tekst popularnych brytyjskich przebojów.

Po przerwie na lunch kontynuowaliśmy zajęcia w mniejszych grupach (1 x 1,5 godz.) . W tym czasie dwie z nas miały indywidualne zajęcia z metodyki zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego CLIL z matematyki i muzyki, podczas których zdobywały wiedzę i umiejętności potrzebne do wprowadzania tej metody w naszej szkole.

Wszystkie zajęcia w ramach kursu były prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego, którzy z pasją realizowali swoje zadania. To osoby kompetentne, rzetelne, otwarte, tolerancyjne, cierpliwe i służące pomocą. W czasie zajęć prowadzący wykorzystywali różne formy  pracy. Korzystaliśmy również  z zasobów British Council dostępnych on-line, do których mamy nadal dostęp. Niektóre z nich możemy wykorzystać w czasie naszej pracy zawodowej.

Wartością dodaną wyjazdu była możliwość poznania nauczycieli z różnych krajów Europy, międzynarodowa wymiana doświadczeń, poznanie atrakcji turystycznych i dziedzictwa  Anglii. W czasie naszego pobytu odwiedziłyśmy Londyn, Stonehenge i Bath. Zwiedziłyśmy również wyjątkowe miejsca w samym Oxfordzie, jak muzea, biblioteki, college, parki. Więcej można przeczytać na naszym blogu: Just do it … in Oxford! Just do it … in Ruda Śląska, który prowadzimy w ramach naszego projektu.

Serdecznie zapraszamy do lektury tego szczególnego dziennika.

www.stazoxford.blogspot.com

Z wizytą w Londynie:

Stonehenge

Bath

Wyjazd był fantastycznym połączeniem zdobywania umiejętności językowych, podróżowania oraz nawiązywania nowych międzynarodowych znajomości. Pobyt w Oxfordzie – mieście uniwersyteckim, stał się dla większości z nas najefektywniejszą i najszybszą metodą nauki języka angielskiego. Do największych zalet kursu językowego za granicą zalicza się przede wszystkim możliwość poznania kultury, tradycji oraz zwyczajów kraju, w którym się przebywa. Przebywanie w Wielkiej Brytanii przez dwa tygodnie dało możliwość poznania kultury i zwyczajów Anglików.  Wyjeżdżając na zagraniczny kurs językowy miałyśmy możliwość osłuchania się z językiem, który otaczał nas z każdej strony: na ulicy, w radiu, sklepie czy w lokalnych gazetach.

Aneta Skuczeń