Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego ucznia

Dawida Szwalskiego.

Odejście Dawida to dla całej szkolnej społeczności ogromna strata.

Łączymy się w bólu z rodziną i najbliższymi naszego drogiego wychowanka, składając zarazem najszczersze wyrazy współczucia i pokrzepienia.

Dawidzie! Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i pamięci.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy szkoły
oraz uczniowie
Zespołu Szkół Nr 2