Nowy rok szkolny rozpocznie się już w przyszłym tygodniu! Przygotowaliśmy harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. W jakich godzinach należy przyjść do szkoły w poniedziałek?

Klasy I spotykają się o godzinie 7:30 z wychowawcami w wyznaczonych salach:

Klasy po gimnazjum ?
? Klasa I A/RG (technik hotelarstwa/technik reklamy) sala 21 – parter
? Klasa I EG (technik organizacji turystyki) sala 109 – I piętro
? Klasa I H G (technik żywienia) świetlica – I piętro

Klasy po szkole podstawowej ?
? Klasa I AP (technik hotelarstwa) sala 106 – I piętro
? Kasa I B/RP (technik ekonomista/technik reklamy) sala 207 – II piętro
? Klasa I EP (technik organizacji turystyki) sala 18 – parter
? Klasa I H P (technik żywienia) sala 107 – I piętro
? Klasa I CP (kucharz – szkoła branżowa) sala 6 – parter

Następnie odbędzie się przejście do kościoła – msza rozpocznie się o godzinie 8:00. Po mszy uczniowie klas przechodzą wraz z wychowawcami ponownie do szkoły, gdzie dowiedzą się szczegółów dot. roku szkolnego.

Klasy II – IV ?

Klasy starsze spotykają się o godzinie 7:45 przed szkołą, gdzie nastąpi sprawdzenie obecności, następnie przejście do kościoła z wychowawcami. Po mszy nastąpi spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Do zobaczenia! ?