Rok szkolny 2018/2019 przyniósł zmiany w sposobie edukacji w kilku klasach technikum i szkoły branżowej. Uczniowie tych klas zdobywając nową wiedzę doskonalili umiejętności w zakresie języka angielskiego. Stało się to możliwe dzięki realizacji w naszej szkole projektu „JUST DO IT! Zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe i współpraca zagraniczna sposobem na pokonywanie barier”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.

7 nauczycielek w sierpniu 2018 roku odbyła cykl szkoleń językowych i specjalistycznych w Wielkiej Brytanii. W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 opracowały one po 10  scenariuszy zajęć z ćwiczeniami, które systematycznie realizowały z uczniami. Zajęcia wykorzystujące elementy metody zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu (CLIL) obejmowały: matematykę, informatykę, język angielski, wiedzę o kulturze, wychowanie fizyczne i marketing.

Prezentujemy wybrane scenariusze zajęć:

W II semestrze zainicjowaliśmy międzynarodowy projekt eTwinning “Just do it!” do którego zaprosiliśmy szkołę z Węgier, Słowacji i Słowenii.

Założeniem projektu było przeprowadzenie przez nauczycieli po 5 scenariuszy z wybranych przedmiotów i ocena skuteczności ćwiczeń. Porównaliśmy również poziom wiedzy uczniów z banku słów za pomocą testów opracowanych w Kahoot.

Poprzez realizację lekcji z elementami metody CLIL uczniowie opanowali treści programowe z przedmiotu przy jednoczesnym rozwoju kompetencji z języka angielskiego, zostali zainspirowani do poszerzania swojej wiedzy i rozwijania uzdolnień językowych. Uczniowie chętnie rozwiązywali ćwiczenia i aktywizowali się.


 

Projekt „Just do it! Zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe i współpraca zagraniczna sposobem na pokonywanie barier” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Udostępnione materiały odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.