Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej podjęli temat – czy technologie informacyjne i komunikacyjne są naszym przyjacielem czy wrogiem? Aby poznać opinię społeczności szkolnej uczniowie zorganizowali debatę oksfordzką, która odbyła się 17 grudnia 2019 roku. Zobacz jaki był wynik debaty.

Grupę zwolenników technologii informacyjnej reprezentowały uczennice z klasy 2 AR – Klaudia Pietryka, Patrycja Matusek  i Laura Kusz.

Przeciwnikami tezy, że TI jest naszym przyjacielem, byli uczniowie z klasy 3AB – Monika Chochowska, Klaudia Marek i Jakub Bargiel.

Po przedstawieniu przez grupy mowy wstępnej przeprowadzono głosowanie wśród publiczności. W głosowaniu wzięło udział 95 osób a wyniki były następujące: TI jest naszym przyjacielem – 67 osób, TI jest naszym wrogiem – 15 osób, niezdecydowani – 13 osób.

Rozpoczęła się ostra dyskusja z mocnymi argumentami za jedną i drugą tezą. Pytania z publiczności. Dużo emocji.

Po godzinnej wymianie zdań przystąpiliśmy do drugiego głosowania i okazało się, że wynik się zmienił.
TI jest naszym przyjacielem – 53 osoby, TI jest naszym wrogiem – 46 osób, niezdecydowani – 6 osób.

Jak widać w końcowym głosowaniu wzięło udział więcej osób a wynik zmienił się na korzyść tezy, że TI jest naszym wrogiem. Mimo, że wszyscy uczestnicy debaty na co dzień korzystają z TI, uświadomili sobie jakie zagrożenia niosą z sobą te technologie  nie tylko bezpośrednio dla człowieka ale również dla naszego globu.


Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu Erasmus+. Artykuł odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów, Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.