10 stycznia ceniony miesięcznik „Perspektywy” opublikował listę 500 najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce. Wśród laureatów znalazło się Technikum nr 2, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.
Nasza szkoła otrzymała brązową tarczę w kategorii „Najlepsze technika w Polsce”. Tego roku nasza szkoła jest jedyną szkołą średnia, która otrzymała prestiżowe wyróżnienie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

W wysokie pozycje rankingowe wpisana jest przecież nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy swoich szkół – tak na stronie www wyników konkursu napisali organizatorzy.

Kapituła Rankingu 2019 oceniała 4 kryteria: wyniki egzaminów maturalnych, sukcesy z olimpiad, wyniki egzaminów zawodowych oraz dane z Systemu Informacji Oświatowej. Kapitule przewodził profesor dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Technikum nr 2 im. Stanisława Ligonia zajęło 76 miejsce w rankingu województwa i 485 miejsce w rankingu krajowym. To jedyna szkoła średnia z Rudy Śląskiej, która w tym roku została nagrodzona Znakiem Jakości Szkoły 2019.