Zapraszam do wysłuchania bardzo ciekawego webinaru Strefy Psyche Uniwersytetu Humanistyczno – Społecznego SWPS, podczas którego psycholog dr Ewa Pragłowska podkreśla, że “lęk jest rzeczą zupełnie naturalną…jest emocją życiodajną i to właśnie on sprawia, że zostajemy w domu, stosujemy się do zaleceń, a ponieważ te zalecenia są racjonalne, jest to sposób, w jaki możemy uniknąć zagrożenia”.