Wartości to coś, co jest dla nas ważne, cenne, coś co uruchamia ludzką motywację, co może stanowić zaletę charakteru, coś dla czego jesteśmy w stanie poświęcić inne dobra. Stanowią nijako drogowskaz, wyznacznik działania, kryterium naszych ocen, decyzji i wyborów. Wpływają na nasze myśli, postawy i zachowania.

Wartości możemy podzielić na moralne (np. przyjaźń, rodzina) i pozamoralne (np. samochód, uroda). Na jakość naszego życia wpływają przede wszystkim wartości moralne, ponieważ wyzwalają korzystne dla nas samych i innych zachowania, kształtują lepszych ludzi i relacje
z nimi. Skłaniają do zachowań, które są dobre dla wszystkich i nikogo nie krzywdzą.

Życie bez wartości moralnych, jak przekonują autorki wymienionej poniżej książki, doprowadziłoby do „chaosu, zdziczenia, braku bezpieczeństwa, drastycznego obniżenia jakości życia”. Nie byłoby miejsca na kulturę, dobre obyczaje, innych ludzi narazilibyśmy na krzywdę i cierpienie. Brak wartości stanowi zagrożenie dla świata, gdyż stoją one na straży życia i jego jakości.

Autorki, podsumowując korzyści z praktykowania wartości moralnych, wymieniają następujące:

1. Nadają życiu sens, który jest źródłem naszego szczęścia i poczucia spełnienia

2. Stanowią drogowskaz w stosunkach z ludźmi i są ważnym elementem dobrej komunikacji międzyludzkiej

3. Ułatwiają podejmowanie słusznych decyzji i trwały sukces

4. Stanowią wewnętrzny hamulec dla zachowań niemoralnych

5. Chronią przed demoralizującymi wpływami z zewnątrz

6. Budują harmonię w życiu osoby żyjącej zgodnie z wartościami i w życiu jej najbliższych oraz
w jej otoczeniu.

Człowiek, który ma uwewnętrznione wartości (a nie tylko je deklaruje) będzie zachowywał się zgodnie z nimi niezależnie od sytuacji, w której się znajdzie, czy osoby, z którą będzie miał do czynienia. Nie będzie np. dzielił ludzi na lepszych i gorszych, tylko każdego potraktuje z należnym szacunkiem, jeśli w jego systemie znajduje się taka wartość. To buduje wiarygodność.

Wśród uniwersalnych wartości autorki poniższej publikacji wyróżniają szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwagę, samodyscyplinę, pokojowość, sprawiedliwość, szczęście, optymizm, humor, przyjaźń i miłość, solidarność, piękno i mądrość.

W następnym artykule napiszę co nieco nt szacunku…jako podstawie wszystkich zdrowych relacji.

Zapraszam.

Opracowano na podstawie książki:

* „Z dzieckiem w świat wartości” – Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska

Opracowanie:

Ewa Kułak