ZARZĄDZANIE CZASEM
JAK DZIAŁAĆ EFEKTYWNIEJ I CZUĆ SIĘ BARDZIEJ SPEŁNIONYM.

Drogi uczniu, wejdź na podaną niżej stronę, przeczytaj, efektywne zarządzanie czasem w dużej mierze polega na optymalnym wykorzystaniu go w konsekwentnym dążeniu do celu. Celem tym może być wykonanie konkretnego zadania, długofalowe działania lub solidny odpoczynek.

http://myslepozytywnie.pl/publikacje/prezentacje/Prezentacja%208%20Zarzadzanie%20czasem%20[uczniowie].pdf