SAMODYSCYPLINA

To już trzecie nasze spotkanie z uniwersalnymi wartościami. Pisałam wcześniej o szacunku, potem o szczęściu, a dziś napiszę o wartości, która jest narzędziem do osiągania celów, czyli o SAMODYSCYPLINIE. Może ona kojarzyć się nie najlepiej ze względu na jakiś rodzaj kar, który może przychodzić nam na myśl, czy też z podporządkowaniem się czemuś, czego ludzie…

Czytaj więcej

NEGOCJACJE – co to takiego ?

W poprzednim artykule napisałam, że negocjacje są jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów. Mogą się one kojarzyć z polityką, handlem, związkami zawodowymi … i faktycznie najczęściej są używane w odniesieniu do tych realiów. Ale negocjacje prowadzone są również na innych płaszczyznach, m.in. między małżonkami, rodzicami a dziećmi, uczniami i nauczycielami. Mogą dotyczyć zakupu używanego sprzętu na…

Czytaj więcej

Konflikty – jak je rozwiązywać ?

Konflikty są czymś nieuniknionym w relacjach interpersonalnych. Są one elementem życia społecznego, efektem współdziałania, które nie odbywa się bez rywalizacji i emocjonalnego zaangażowania. Konflikty pojawiają się co jakiś czas w przypadku sprzecznych interesów, potrzeb, oczekiwań, zdań, celów, funkcjonowania naszej osobowości…Nie należy się ich bać, bo same w sobie nie są złe. Ważne jest konstruktywne podejście…

Czytaj więcej

O pamięci i jej roli w efektywnym uczeniu się.

Za proces zapamiętywania informacji, zdarzeń, przeżyć itp. odpowiada pamięć. Dzięki niej mamy możliwość przechowywania i utrwalania przeżywanych treści, uzyskujemy poczucie ciągłości własnego życia, ułatwia ona orientację w powtarzających się sytuacjach, pozwala modyfikować i ulepszać działanie, daje punkt wyjścia do rozwiązywania praktycznych i teoretycznych zadań i problemów. Zapominanie pewnych faktów, wiadomości czy praktycznych sposobów postępowania uniemożliwia…

Czytaj więcej

Agresja, przemoc i cyberprzemoc.

Przemoc to jedna z form zachowań agresywnych. Jednak istnieje różnica między zachowaniami agresywnymi a przemocą. Agresja, to świadome, celowe działanie mające na celu wyrządzenie komuś szkody – fizycznej, psychicznej, materialnej. Jest nakierowana na kogoś o zbliżonych siłach, kto ma możliwość obronienia się. Zachowania agresywne zdarzają się incydentalnie (często pod wpływem złości). Jednakże agresja może czasem…

Czytaj więcej

Czym jest szczęście ?

  Dotychczas, w zakresie tematyki uniwersalnych wartości omówiłam jedną z nich, a mianowicie szacunek. Dziś chciałabym zająć się kolejną uniwersalną wartością, którą jest szczęście. Jak pisałam we wcześniejszym materiale dotyczącym wartości, stanowią one nijako drogowskaz, wyznacznik działania, kryterium naszych ocen, decyzji i wyborów. Wpływają na nasze myśli, postawy i zachowania. Szczęście może być różnie definiowane,…

Czytaj więcej

Zaburzenia w odżywianiu (cz. II ) – BULIMIA

  Dziś kontynuujemy tematykę zaburzeń w odżywianiu. W poprzednim materiale przedstawiłam zaburzenie zwane ANOREKSJĄ, a teraz czas na BULIMIĘ. BULIMIA Polega ona na okresowych napadach żarłoczności i utratą kontroli nad ilością spożywanych pokarmów. Osobom tym jedzenie wymyka się spod kontroli – próbują opanować napady żarłoczności, oscylują między okresami obżarstwa i przestrzegania diety. Wstydzą się tego…

Czytaj więcej